homeเคมี 4 ม. 5/1
person
เคมี 4 ม. 5/1

ผู้สอน
นาง มลฤดี เตชะตา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี 4 ม. 5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12765

สถานศึกษา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ไฟฟ้าเคมี   เคมีอุตสาหกรรม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)