homeม.5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
person
ม.5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผู้สอน
กิจณรงค์ แก้ววังอ้อ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.5 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12766

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองลีประชาสามัคคี

คำอธิบายวิชา

เรียนรู้คณิต ตอนครูติดราชการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)