homeการตัดต่อภาพยนตร์
personperson_add
การตัดต่อภาพยนตร์

ผู้สอน
พยนต์ อ่อนเป็ง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การตัดต่อภาพยนตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12767

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ตัดต่อภาพยนตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)