homeการตัดต่อภาพยนตร์
person
การตัดต่อภาพยนตร์

ผู้สอน
พยนต์ อ่อนเป็ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตัดต่อภาพยนตร์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12767

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ตัดต่อภาพยนตร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)