homeม.2 เทคโนโลยี 2
person
ม.2 เทคโนโลยี 2

ผู้สอน
วนิดา มาปง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2 เทคโนโลยี 2

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12770

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายวิชา

สื่อการเรียนการสอนสำหรับทำการสอนรายวิชาเทคโนโลยี 2 ระดับชั้นมัธยฒศึกษาปีที่ 2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)