homeม.3 เทคโนโลยี 4
personperson_add
ม.3 เทคโนโลยี 4

ผู้สอน
วนิดา มาปง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.3 เทคโนโลยี 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12782

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม จังหวัดแพร่

คำอธิบายชั้นเรียน

สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี 4 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)