homeเคมี 2 ม. 4/1
personperson_add
เคมี 2 ม. 4/1

ผู้สอน
นาง มลฤดี เตชะตา
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี 2 ม. 4/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12785

สถานศึกษา
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

ปริมาณสารสัมพันธ์  , ของแข็ง  ของเหลว  และก๊าซ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)