homeม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ
person
ม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
นายชัยวัฒน์ เสนาป่า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.๑/๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12790

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองแพร่

คำอธิบายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของ

คอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความปลอดภัย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)