เคมี5

ผู้สอน
person
นายเดี่ยว สวาสดิ์วงค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เคมี5

หมายเลขของวิชา (Class ID)
12797

สถานศึกษา
มัธยมป่ากลาง

คำอธิบายวิชา

เคมี 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดยมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)