เคมี5

ผู้สอน
person
นายเดี่ยว สวาสดิ์วงค์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เคมี5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12797

สถานศึกษา
มัธยมป่ากลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)