เคมี5
ผู้สอน

นายเดี่ยว สวาสดิ์วงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เคมี5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12797

สถานศึกษา
มัธยมป่ากลาง

คำอธิบายชั้นเรียน

เคมี 5


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.