ผู้สอน
นางอุมาวรรณ สง่างาม
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คณิตศาสตร์พื้นฐานม.3


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12798

สถานศึกษา

โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์


คำอธิบายชั้นเรียน

ง่ายๆๆ