homeนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
person
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้สอน
นาย คุณากรพงศ์ คุณณัฐวรางค์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1280

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชา เทคโนโลยีพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)