ผู้สอน
อารีรัชช์ ไชยช่อฟ้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ ๕ ห้อง ๕ วิชา การงานอาชีพ งานบ้าน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12801

สถานศึกษา

โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาและฝึกปฏิบัตดิงานบ้านงานอาหารงานมารยาทในการรับประทานอาหารและงานตัดเย็บของใช้