homeชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 5 (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)
personperson_add
ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 5 (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)

ผู้สอน
นางสาว รวิวรรณ ขมิ้นเขียว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัํธยมศึกษาปีที่ 5 (วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12802

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)