homeมัธยมศึกษาปี่ที่ 4
personperson_add
มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

ผู้สอน
สุภาพ นครชัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปี่ที่ 4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12805

สถานศึกษา
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน   


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)