เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ปฏิบัติการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ภาคภูมิ ศรีไหม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยว กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การนำอุปกรณ์แต่ละชนิดมาประกอบเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน