home4/3การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)
person
4/3การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

ผู้สอน
นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4/3การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12813

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

4/3การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

....


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)