home4/4การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)
person
4/4การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

ผู้สอน
นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
4/4การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12815

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายวิชา

4/4การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)  2/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)