homeพื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
person
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้สอน
จิรวัฏ อยู่เป็นสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12818

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)