home1211 707 Statistical Method and Research Methodology in IT 1_2557
person
1211 707 Statistical Method and Research Methodology in IT 1_2557

ผู้สอน
Assoc.Prof. Wirat Phongsiri
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
1211 707 Statistical Method and Research Methodology in IT 1_2557

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12819

สถานศึกษา
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

Statistical Method and Research Methodology in IT


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)