เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การจัดแสดงสินค้า (2202-2007) ระดับ ปวช.

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ผู้เรียนนำเสนอหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินค้า วางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอความสามารถในจัดแสดงสินค้า