การจัดแสดงสินค้า (2202-2007)

คำอธิบายชั้นเรียน

ผู้เรียนนำเสนอหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินค้า วางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอความสามารถในจัดแสดงสินค้า