homeการจัดแสดงสินค้า (2202-2007) ระดับ ปวช.
person
การจัดแสดงสินค้า (2202-2007) ระดับ ปวช.

ผู้สอน
นางสาว ภณิชญา ชมสุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดแสดงสินค้า (2202-2007) ระดับ ปวช.

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12820

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ผู้เรียนนำเสนอหลักการและกระบวนการจัดแสดงสินค้า วางแผนและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดแสดงสินค้าและนำเสนอความสามารถในจัดแสดงสินค้า


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)