4/6การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)
ผู้สอน

นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4/6การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12828

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน

การงานอาชีพและเทคโนโลยี(ง31102)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.