homeวรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
person
วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

ผู้สอน
นาย ครูสุธะนะ พามนตรี ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วรรณคดีกับชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12831

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

                    สมบัติวรรณคดีของไทย วรรณคดีวรรณกรรม เรื่อง กลอนดอกสร้อยรำพึงในป่าช้า พระบรมราโชวาท อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ บทละคร เรื่อง เห็นแก่ลูกและนิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี พิธีกรรม สุภาษิตคำสอน เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางภาษาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน วิเคราะห์ตัวละครสำคัญ วิถีชีวิตไทย และคุณค่าที่ได้รับจากวรรณคดีวรรณกรรมและบทอาขยาน พร้อมทั้งสรุปความรู้ข้อคิดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตจริง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)