homeการขายเบื้องต้น 2
personperson_add
การขายเบื้องต้น 2

ผู้สอน
person
อุลัมภีร์ แก้วพัตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การขายเบื้องต้น 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12835

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการขายและการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)