เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การขายเบื้องต้น 2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับความสำคัญของการขายและการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ประเภทและลักษณะของการขาย ความรู้พื้นฐานของพนักงานขาย โอกาสและความก้าวหน้าของพนักงานขายความรู้เกี่ยวกับกระบวนการขาย คุณสมบัติและจรรยาบรรณของพนักงานขาย