homeเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6
personperson_add
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6

ผู้สอน
ดาวี ตันเวียง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12836

สถานศึกษา
โรงเรียนเมืองยมวิทยาคาร

คำอธิบายชั้นเรียน

เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ม.6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)