homeการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คอม
personperson_add
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คอม

ผู้สอน
นาง เพ็ญศรี สมเวที
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ปวช.2/1 คอม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12845

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ปวช.2/1 คอม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)