homeเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1
person
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1

ผู้สอน
นางอำพร สุคนธรัตนสุข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ มากกว่า 5 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1

Class ID
12848

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

รายวิชาสำหรับชั้นเรียน ปวส. 2 กลุ่มเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)