homeเทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1
personperson_add
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1

ผู้สอน
person
นางอำพร สุคนธรัตนสุข
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
เทคนิคการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ รหัสวิชา 3203-2014 ห้อง สบส 1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12848

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาสำหรับชั้นเรียน ปวส. 2 กลุ่มเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)