PHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2


ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 2 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
PHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2

รหัสวิชา
1285

สถานศึกษา
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียน วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books