homePHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2
personperson_add
PHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2

ผู้สอน
นาย พรชัย (ครูผู้สอน) ชัยรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
PHYSICS 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เทอม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
1285

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียน วิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)