homeการปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)
personperson_add
การปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)

ผู้สอน
วนิดา ศรีเมืองซอง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12851

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)