เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การปลูกพืชไร้ดินสำหรับบุคคลทั่วไป (Hydroponics)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ไฮโดรโปนิกส์ ( Hydroponics)  เป็นการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน นับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืช โดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่ใช้เป็นอาหาร เนื่องจากประหยัดพื้นที่ และไม่ปนเปื้อนกับสารเคมีต่างๆ ในดิน ทำให้ได้พืชผักที่สะอาดเป็นอาหาร ปัจจุบันนี้ในเทคนิคการปลูกพืชแบบไร้ดินหลายแบบด้วยกัน