ผู้สอน
นาย สำราญ ปิ่นทอง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ความเป็นครูวิชาชีพ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12857

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนรู้ความเป็นครูมืออาชีพผ่านปราชญ์ชาวบ้าน