homeชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

ผู้สอน
นาย ภาสธร ยาวโนภาส
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1286

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 รายวิชาคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)