5/5 การสร้างโฮมเพจ (ง30241)


ผู้สอน
นางสาว ธัญลักษณ์ ปายสาร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เกือบ 6 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
5/5 การสร้างโฮมเพจ (ง30241)

Class ID
12861

สถานศึกษา
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
คำอธิบายวิชา

การสร้างโฮมเพจ (ง30241) ด้วยโปรแกรมMacromedia Dreamwaever


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)