homeม.2/2 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
person
ม.2/2 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผู้สอน
ครูธวัช พรมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/2 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12863

สถานศึกษา
โรงเรียนนาน้อย

คำอธิบายวิชา

ม.2/2 (2557) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)