homeแผนที่และการแปลภาพถ่ายดาวเทียม
personperson_add
แผนที่และการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

ผู้สอน
person
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
แผนที่และการแปลภาพถ่ายดาวเทียม

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12867

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

แผนที่และการแปลความหมาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)