homeแสงเทียน ปุณประวัติ
person
แสงเทียน ปุณประวัติ

ผู้สอน
นางสาว แสงเทียน ปุณประวัติ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
แสงเทียน ปุณประวัติ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
1287

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นางสาวแสงเทียน  ปุณประวัติ  ชั้นม.5/1 เลขที่18


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)