ม.4/16

ผู้สอน
นาง พรทิพย์ ทานะมัย
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ม.4/16

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12873

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30105 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)