ม.4/25
ผู้สอน

นาง พรทิพย์ ทานะมัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ม.4/25

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12879

สถานศึกษา
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง30105 ระดับชั้น ม.4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.