homeชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
person
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

ผู้สอน
นาย กฤษติกาญจน์ เอ. เอฟ. เพอร์ดี้ อินทะลี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12883

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านป่ายุบ(บุ้นกีประชานุเคราะห์)

คำอธิบายวิชา

การนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ (Microsoft Office Word)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)