home​ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/3 คธ.
personperson_add
​ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/3 คธ.

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
​ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ปวช.2/3 คธ.

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12895

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

55555 หวัดไม่ดี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)