เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1014315 Teaching Observation

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นิ่มอนงค์ งามประภาสม

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

Observing teaching in the real work place; doing learning activities.