​ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ/ห้องสบช.1
ผู้สอน

คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
​ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ/ห้องสบช.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12912

สถานศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ(3000-1601)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.