home​ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ/ห้องสบช.1
personperson_add
​ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ/ห้องสบช.1

ผู้สอน
คุณครูพูนสวัสดิ์ ศรีเกษ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
​ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ/ห้องสบช.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12912

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ(3000-1601)


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)