ผู้สอน
นาย เกรียงไกร ปู่ยี่
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12920

สถานศึกษา

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

โครงงานคอมพิวเตอร์ ม.6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม