มัธยมศึกษาปีที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุมพล กุบแก้ว

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ

ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1