ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชุมพล กุบแก้ว

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสำราญนิเวศ

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2