ปวช. 2/1 คอ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับ นักเรียนที่น่ารักทุกคน  บางคนก้ไม่น่ารัก  ดำหลายคนเลย 555555555555   อ้วยด้วย คริ ๆ