สังคมศึกษา 501 2/2557
ผู้สอน

นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 501 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12928

สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.