homeสังคมศึกษา 508 2/2557
personperson_add
สังคมศึกษา 508 2/2557

ผู้สอน
นาย ฮัมดาน อ่อนหวาน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สังคมศึกษา 508 2/2557

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12931

สถานศึกษา
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นชั้นเรียนเนื้อหาสาระเศรษฐศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)