homeการบัญชีบริหารส2Acc
personperson_add
การบัญชีบริหารส2Acc

ผู้สอน
มินา เลิศเมธานนท์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบัญชีบริหารส2Acc

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12933

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรุ้เกี่ยวการวิเคราะห์งบ  การใช้ข้อมูลในการวางแผนและตัดสินใจ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)