homeข้อมูลและสารสนเทศ ม.1/1
person
ข้อมูลและสารสนเทศ ม.1/1

ผู้สอน
นางสาว รินทร์ลัดดา เกินแก้ว
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ข้อมูลและสารสนเทศ ม.1/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12938

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ข้อมูลและสารสนเทศ ง20204


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)