homeระดับชั้น 1/2 พณ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
person
ระดับชั้น 1/2 พณ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

ผู้สอน
Mr. นายสิทธิรัตน์ เย็นชุ่ม Sittirat Yenchum
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระดับชั้น 1/2 พณ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12939

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ยินดีต้อนรับนีกเรียนที่รักทุกคน ครับ. 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)