ระดับชั้น 1/2 พณ. วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ

คำอธิบายชั้นเรียน

ยินดีต้อนรับนีกเรียนที่รักทุกคน ครับ.