เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5 2/57
ผู้สอน

นาย สันติชัย เสมือนใจ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/5 2/57

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
12941

สถานศึกษา
โรงเรียนตะโหมด

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/5 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียน 2/57


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.