homeเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/4 2/57
person
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/4 2/57

ผู้สอน
นาย สันติชัย เสมือนใจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4/4 2/57

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
12942

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/4 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคเรียน 2/57


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)